Vi er dit netselskab

Zeanet - Til elkunder - Vi er dit netselskab

Sammen med din elleverandør sørger vi for, at du har strøm i kontakten hver dag. Som elnelselskab ejer vi elnettet (alle elkablerne) og elmålerne i dit lokalområde og transporterer strømmen frem til din bolig eller din virksomhed. Elleverandøren sælger den strøm, du bruger.


Selv om det er din elleverandør, der står for at sende din regning og hjælpe, hvis du for eksempel skal flytte, skal du kontakte os ved ombygning og tilslutning af installationer. Det samme skal du, hvis du oplever problemer med din elmåler eller fejl på elnettet, da dit elnetselskab står for reparationer og vedligehold og dermed sikrer forsyningssikkerheden.


Det er også os, der modtager dine måleraflæsninger og registrerer eventuel elproduktion.


Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis strømmen er gået.