Priser

Zeanet - Til elkunder - Priser

Tariffer, abonnementer og priser for tilslutning til elnettet

Herunder finder du Zeanets takstblade med de nugældende priser og  priserne for det seneste hele afregningsår:


Standardgebyrer

Vi følger de standardpriser for gebyrer, som er branchefastsat af Green Power Denmark.