Forstyrrelser eller støj på elnettet

Zeanet - Til elkunder - Forstyrrelser eller støj på elnettet

Hvad betyder støj på nettet?

Støj eller forstyrrelser i el-nettet kan være årsag til, at vi i Zeanet ikke kan aflæse data fra din el-måler. Hvis du bor i et område, hvor der er forstyrrelser på el-nettet, kan du opleve, at vi har estimeret forbruget på din el-regning. Støjen kan påvirke alt fra én enkelt husstand til et stort boligområde.


Hvor kommer støjen fra?

Alle elektriske produkter skaber en vis mængde støj i nettet. Der er regler for, hvor meget produkterne må støje. Det er producenterne, som har ansvaret for, at et elektrisk produkt lever op til reglerne og ikke støjer mere end det, der er tilladt. Der er imidlertid tilfælde, hvor elektriske produkter udsender mere støj, end de må. Det kan for eksempel skyldes en produktionsfejl eller en overbelastning af produktet.


Hvis et elektrisk produkt sender for meget støj ud, bliver el-nettet forstyrret. Forstyrrelsen kan skabe alt fra mindre påvirkninger af signaler til f.eks. tv, internet og 

el-måleraflæsninger, til ødelæggende forstyrrelser på andre elektriske produkter både hos dig og dine naboer.


Hvad gør vi ved støj?

Du kan ikke selv mærke eller høre støjen – og den er fuldstændig ufarlig. Derfor er det også svært selv at opdage støjen, og det forventer vi heller ikke af dig.


I Zeanets område er det os, der står for at finde den støj, der forstyrrer vores aflæsning af el-målerne. Vi kontakter dig, hvis vi finder støj fra din bolig. I nogle tilfælde bliver vi nødt til at estimere dit el-forbrug, indtil støjen er fjernet. I så fald retter vi dit el-forbrug til efterfølgende, sådan at din afregning bliver korrekt.


Hvis det viser det sig, at et eller flere af dine elektriske produkter er årsag til støj, er du forpligtet til at udskifte det eller afhjælpe støjen på anden vis.


Dine forpligtigelser og muligheder

Vi vil gerne hjælpe dig med rådgivning og vejledning, og vores undersøgelse af støj fra din husstand er gratis. Men du er selv ansvarlig for dine elektriske produkter. Det betyder, at vi kan kræve, at du afhjælper fejlen for egen regning, hvis dine produkter skaber støj på el-nettet. Vi udleverer gerne dokumentation for støjmålingen i produktet, så du kan bruge det til at få ombyttet dit produkt hos producenten indenfor garantiperioden.


Hvis du ikke udskifter produktet indenfor den tidsfrist, som vi aftaler med dig, kan vi I henhold til Zeanets tilslutningsbestemmelser være nødt til at afbryde din el-forsyningen på din adresse.