Strømtyveri

Zeanet - Til elinstallatører - Strømtyveri

Tyveri af strøm er strafbart

I de tilfælde, hvor der aftaget strøm i Zeanets forsyningsnet uden en måler, vil dette altid blive betragtet som tyveri og blive politianmeldt.

Med vores fjernaflæste målere kan vi analysere os frem til steder, hvor der aftages strøm uden måling.


Har du kendskab til mulige ulovlige installationer, hvor der bliver aftaget strøm, uden at det bliver målt, vil vi meget gerne have besked
om dette enten til kundeservice på tlf. 58 36 26 00 eller på kontakt@zeanet.dk.