Ny installation

Zeanet - Til elinstallatører - Ny installation

Ved tilmelding af nye installationer skal dette foregå igennem eltilmelding.dk. Du må meget gerne fremsende en tegning, som præcist viser, hvor du ønsker en ny installation. Tegningen kan sendes til kontakt@zeanet.dk.


Du kan læse om detaljerne nedenfor:


Når du udfylder tilmeldingen, skal du altid oplyse følgende:

Installationsadresse med tilhørende matrikelnummer.


Der skal tydeligt fremgå betaler af forbrug og betaler af tilslutningsbidrag.


Ved virksomheder skal CVR-/SE-nr. oplyses. Ved elektronisk fakturering skal EAN-nummer ligeledes oplyses.

Info om stikledningen

Stikledningen er altid kundens ejendom, og omkostninger forbundet med etableringen af denne påhviler kunden.


Ledningsspecifikationer oplyses ved ønsket tilslutningspunkt.


Kabelstikoplysninger med status, type og ampere skal udfyldes.


Ved nyetablering og ændring af målerstedet for målere til og med 63 A, skal typen være til målere med stikben.


Det er kundens ansvar, at stikledningstypen er godkendt og passer sammen med tilslutningen på kabelskabet.


Hvis den nye installation er placeret på den eksisterende stikledning, skal det oplyses, på hvilket installationsnummer, husnummer og målernummer den nye installation er tilsluttet.

Info om teknik

Zeanet opsætter altid selv måleren.


Målertype over eller under 63 A og målerplacering skal fremgå tydeligt på tilmeldingen.


Anvendelse: Her skal du oplyse, om der er elvarme eller ej og evt. motorstørrelse og startform. Ved tilmeldinger > 63 A skal du fremsende tavletegning på kontakt@zeanet.dk.

Mere om anvisning

Det er altid Zeanet, som foretager anvisningen.


Tilslutningsstedet kan anvises i en radius på 30 meter fra matrikelgrænsen.


Zeanet noterer på tilmeldingen, hvor anvisningen er til. Det kan være et kabelskabsnummer eller transformerstationsnummer.

Klar til måler

Kunden skal forud for opsætning af måler have indgået en aftale med en elleverandør. Der kan ikke opsættes en måler, før der er valgt en elleverandør.


I forhold til dato for ønsket opsætning, som man kan angive ved tilmeldingen, gør vi opmærksom på, at det ønskede tidspunkt for målertilslutning ikke altid kan imødekommes – det skal derfor ikke opfattes som den faktiske dato for målertilslutningen. Du skal derfor altid kontakte Zeanet for at aftale en dato for opsætning af elmåler. Dette er også angivet i info-boksen (i) til højre for målerfanen ved tilmeldingen.

Økonomi

Zeanet udfører intet anlægsarbejde eller opsætter måler, før der er betalt tilslutningsbidrag.


Se priser på gældende tilslutningsbidrag

Behandlingstid

Forventet behandlingstid for tilmeldinger er 3 måneder.


Hvis der ikke forefindes nogen anlæg til installationen, kan der forventes yderligere behandlingstid på op til 3 måneder.