Nettilslutning af produktionsanlæg

Zeanet - Til elinstallatører - Nettilslutning af produktionsanlæg

Her kan du læse, hvordan det typisk foregår ved nettilslutning af produktionsanlæg. Der er fem forskellige faser, som du kan se en nærmere beskrivelse af nedenfor ved at klikke på de forskellige bokse. Zeanet A/S distribuerer på 0,4 kV og 10 kV spændingsniveau.


Nyt anlæg

Anlægsoplysninger

Ved henvendelse om nettilslutning af nyt produktionsanlæg har Zeanet A/S som udgangspunkt brug for følgende oplysninger:

•  Type af anlæg (sol, vind eller andet)

•  Anlægsstørrelse

•  Placering af anlæg

•  Ønske om tidspunkt for tilslutning

•  Eventuel nedtagning af eksisterende anlæg

Stamdatablanketter, der skal udfyldes og fremsendes til Zeanet


Nettilslutningsomkostninger

Særligt for tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen opkræves der betaling efter regning for tilbudsgivning. Det gælder også, selvom elanlægget ikke tilsluttes. Betaling dækker omkostninger til behandling af anmodning om nettilslutning.

Forundersøgelse

Bestemmelse af tilslutningspunkt

På baggrund af oplysninger fra anlægsejer undersøger Zeanet A/S mulighederne for nettilslutning med henblik på at kunne oplyse anlægsejer om:

•  Afstand til tilslutningspunkt

•  Spændingsniveau (0,4 kV eller 10 kV)

•  Vejledende tidsplan

•  Eventuelt krav om sikkerhedsstillelse


VE-nettilslutningsbekendtgørelsen

Ifølge VE-nettilslutningsbekendtgørelsen er netvirksomheden forpligtiget til at anvise et tilslutningspunkt ikke længere væk fra anlægget end
nærmeste 10/0,4 kV-station.


Netvirksomheden skal anvise det tilslutningspunkt og fastsætte det spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning.

Aftale

Tilslutning af et produktionsanlæg forudsætter indgåelse af en aftale om nettilslutning.


Zeanet A/S har metodeanmeldt og anvender standardskabelon for nettilslutningsaftale. Nettilslutningsaftalen samler alle relevante både administrative og tekniske informationer vedrørende tilslutning og idriftsættelse af anlægget.


Nettilslutningsaftalen udgør sammen med eventuelt krav om sikkerhedsstillelse grundlaget for Zeanets igangsættelse af sin del af anlægsprojektet. Find aftalerne.


Sikkerhedsstillelse

Netvirksomheden er ifølge VE-Nettilslutningsbekendtgørelsen forpligtiget til at etablere et tilslutningspunkt, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at anlægget bliver opført. Tilstrækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse.

Etablering

Zeanet etablerer på det ifølge nettilslutningsaftalen anviste tilslutningspunkt.


I etableringsfasen vil der løbende være dialog mellem anlægsejer og Zeanet omkring den praktiske gennemførsel af nettilslutningen.

Idriftsættelse

Idriftsættelse af anlægget forløber i flere faser:

•  Spændingssætningstilladelse

•  Midlertidig idriftsættelse

•  Test

•  Endelig driftstilladelse

For hver fase skal gældende krav opfyldes og nødvendig dokumentation fremsendes til Zeanet.

Mere information