Ledningsoplysninger

Zeanet - Til elinstallatører - Ledningsoplysninger

Inden du graver, skal du altid søge ledningsoplysninger via LER.dk. Inden gravearbejde sættes i gang, har graveaktøren pligt til at søge ledningsoplysninger via LER for at undersøge, hvem der har ledninger i graveområdet.


Formålet med LER er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.


Zeanet har ikke ledningsoplysninger på privat grund – her henvises til www.weblager.dk eller Slagelse Kommune.


Husk, at som graveentreprenør er det dit ansvar at sørge for, at ledningsplaner og betingelser altid ligger på arbejdsstedet. Du har ansvaret for, at du og dine ansatte, som udfører gravearbejdet, kender procedurer, ledningsplaner og betingelser, som ledningsejerne har udstedt for gravearbejdet.


Hvis_ledning_er_det_-_Zeanet