Installation af solcelleanlæg

Zeanet - Til elinstallatører - Installation af solcelleanlæg

Vejledning for installatører til installation af solceller

For at minimere den tid, der går, fra du har tilmeldt et nyt solcelleanlæg, til vi kan kan montere en 2-vejsmåler, anbefaler vi, at du benytter følgende fremgangsmåde:

  • El-installatøren tilmelder anlægget på eltilmelding.dk, som sendes til Zeanet på kontakt@zeanet.dk.
  • El-installatøren udfylder skemaet ”Stamdata for anlæg mindre end eller lig 6 kV” og sender det til Zeanet.
  • Zeanet opretter anlægget i Energinet.dks stamdataregister (selvbetjening).
  • El-installatøren færdigmelder anlægget til Zeanet.
  • Zeanet opsætter 2-vejsmåler.
  • Når anlægget er oprettet i stamdataregisteret, sender Energinet.dk et brev til anlægsejer med information om, hvordan ansøgning om nettoafregning foretages digitalt på Energinet.dks hjemmeside.
  • Anlægsejer logger på Energinet.dks selvbetjeningssystem ved hjælp af MitID.

Følger du ovenstående, undgår vi nemlig at skulle afvente kundens fremsendelse af ansøgningsskema til Energinet.dk.


Såfremt kunden vælger nettoafregningsgruppe 6, skal den eksisterende måler byttes til en 2-vejsmåler.


Hvis kunden ikke ønsker at være nettoafregnet, skal der opsættes en PSO-måler til registrering af den totale produktion. Dette skyldes, at der skal betales energiafgift af denne, idet det indebærer, at der skal etableres en målertavle/målerskab, som endvidere skal opfylde reglerne i Fællesregulativet.


Har du brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte: