Praktisk information om elmålerne

Zeanet - Om elmålere - Praktisk information om elmålerne

Netselskabet ejer måleren - kunden ejer måletransformere

Netselskabet opsætter, ejer, vedligeholder, udskifter, nedtager og kontrollerer elmåleren, med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden. Målertavle og målerskab er kundens ejendom og ansvar og skal ved ændring af måleinstallationen være til stikben.


Måletransformere er kundens ejendom og ansvar og skal opfylde de bestemmelser, der er beskrevet i Netselskabets retningslinjer og Fællesregulativet.


Se leverings- og tilslutningsbestemmelser samt fællesregelativet


Se priser og gebyrer


Zeanets fjernaflæste elmålere er af typen summationsmåling til egenproducenter, som bekendtgørelse nr. 75 af 25. januar 2019 foreskriver.


Aktivering af gentilsluttet måler

Hvis din el-leverandør har bedt os om at afbryde for forsyningen, skal du først og fremmest sørge for at få betalt dit udestående. Efterfølgende modtager vi en besked fra din el-leverandør om, at du skal gentilsluttes.


Se vejledning til, hvordan du gentilslutter din elmåler, hvis den har været afbrudt. Gælder kun for typen E450 G3 fra Landis og Gyr.

Målervejledninger

E450 G3 fra Landis og Gyr er en af de mest moderne målere på markedet. Den giver dig adgang til en række data, så du nemt kan følge dit elforbrug. Vi har udarbejdet en vejledning til, hvordan du selv kan aflæse måleren.


E650 fra Landis og Gyr er en af de mest moderne målere på markedet. Den giver dig adgang til en række data, så du nemt kan følge dit elforbrug. Vi har udarbejdet en vejledning til, hvordan du selv kan aflæse måleren.

Defekt måler
Hvis du oplever, at din måler er defekt, for eksempel ved at der ikke vises noget i displayet, har du pligt til at kontakte Zeanet og oplyse din adresse. Herefter sender vi en montør ud, som kontrollerer måleren og skifter den, hvis det er nødvendigt. Zeanet dækker udgifterne, hvis måleren konstateres defekt.
Målerklage

Hvis du har mistanke om, at din måler viser forkert, er du altid velkommen til at kontakte Zeanet.


Zeanet kan tilbyde komme på besøg og foretage en målerundersøgelse med vores udstyr, der er godkendt til verificering af, om elmåleren måler korrekt.


Vi kan også tilbyde komme og udskifte din elmåler og herefter sende den nedtagne elmåler til et eksternt, akkrediteret målerlaboratorium.


Priser for begge ydelser fremgår af vores gebyrblad og afholdes af kunden, såfremt måleren måler korrekt. En elmåler anses for at registrere korrekt, når en eventuelt konstateret fejlvisning ikke overstiger ± 4 %.


Konstateres en elmålerfejl, fastsætter Zeanet forbruget i perioden med elmålerfejl på baggrund af tidligere forbrug, oplysning om elektriske apparater på kundens ejendom og forbrugsmønsteret i perioden.