Placering af målere

Zeanet - Om elmålere - Placering af målere

Alle målere skal fra ved byggeri 1. oktober 2011 placeres, så der er uhindret adgang, og de er let tilgængelige for aflæsning, kontrol og udskiftning jf. fællesregulativet.


I erhvervsinstallationer kan måleren placeres indvendigt. For erhverv betegnes uhindret adgang som adgang uden forudgående aftale inden for normal arbejdstid.