Intern overvågning

Zeanet - Om os - Intern overvågning

Som netselskab er Zeanet underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning (IO). Programmets formål er at sikre ikke-diskriminerende adfærd i netvirksomheder.


Vi  udarbejder hvert år en et program for det kommende års interne overvågningsprogram samt en årsberetning for det foregående år, som begge offentliggøres og indsendes til Energitilsynet.


Det er Energitilsynet, der fører tilsyn med, at reglerne i IO-programmet overholdes, samt at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.


Program for intern overvågning 2024

Årsberetning 2023