mobile_menu
Gå til forsiden af zeanet.dk

Driftsinformation

Drift

Søg på zeanet.dk


Nye nettariffer - tidsdifferentierede tariffer

Her på siden kan du læse om vilkår for for de nye timetariffer (tidsdifferentierede) tariffer

Hvorfor timetariffer?

Den grønne omstilling er baggrunden

Som et led i den grønne omstilling indfører Zeanet timetariffer (tidsdifferentierede tariffer) fra 1. januar 2021. Det medfører, at din tarif ikke længere er den samme på alle døgnets 24 timer, men i stedet bliver opgjort på baggrund af dit målte forbrug på timebasis.


Indførelsen af den tidsdifferentierede nettarif skyldes, at det danske samfund står overfor en større udfordring: Danskerne er blevet grønnere og skifter i stigende grad til el-biler og varmepumper. Derfor bliver el-nettet mere og mere belastet. En stor del af Danmarks el-net er bygget i 60’erne og 70’erne. Dengang var strømforbruget meget anderledes end i dag. I de kommende år vil el-biler og el-drevne varmepumper erstatte det, der kaldes den ”sorte energi”. Det vil kræve en investeringstung udbygning af el-nettet, hvis dette nye forbrug ligger mellem kl. 17-20, hvor belastningen i forvejen er højest, særligt i vinterhalvåret. Hvis kunderne imidlertid flytter en del af deres forbrug væk fra de belastede timer, er vi i fællesskab med til at begrænse investeringerne i el-nettet.

Få nye og billigere vaner

Er du en almindelig husstand (c-tarif) med et gennemsnitligt forbrugsmønster, vil det primært betyde, at du skal flytte en del af dit el-forbrug væk fra perioden kl. 17 – 20 i vinterhalvåret (oktober til marts) til andre tidspunkter på døgnet. Vi anbefaler, at du så vidt muligt sætter vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine over EFTER kl. 20, så det er færdigt INDEN kl. 17. Det samme gælder, hvis du har en el-bil, der skal lades eller har en varmepumpe til opvarmning.

Nu er der flere slags tariffer

Timetariffer er en ny form for tariffer. Hidtil har du betalt den samme tarif-pris alle døgnets 24 timer. Med timetariffer vil prisen variere i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. 


For C-kunder (oftest privatkunder) differentierer vi ikke mellem hverdage og weekend.


Fra 1. januar 2022 ser dine lokale nettariffer sådan ud - C-kunder: 


I vinterhalvåret - i perioden: 1/10- 31/3

Mellem kl. 17-20 – høj takst: 48,24 øre/kWh *

Mellem kl. 20-17 – lav takst: 18,30 øre/kWh *


I sommerhalvåret – i perioden: 1/4-30/9

Hele døgnet – lav takst: 18,30 øre/kWh *


* Hertil kommer skatter og afgifter til staten og Energinet samt prisen for den strøm, du forbruger (markeds-el).


For B-kunder (erhvervskunder) differentierer vi mellem lav, høj og spidsbelastning, som følger:


Lav belastning:

Prisen er 8.08 øre/kWh*

  • alle weekender og helligdage
  • hverdage i april-september kl. 23-07
  • hverdage i oktober-marts kl. 00-06

Høj belastning:

Prisen er 11,76 øre/kWh*

  • hverdage i april-september kl. 7-23
  • hverdage i oktober-marts kl. 6-7 og 20-24

Spidsbelastning:

Prisen er 15,74 øre/kWh*

  • alle hverdage i perioden oktober-marts klokken 7-20

* Hertil kommer skatter og afgifter til staten og Energinet samt prisen for den strøm, du forbruger (markeds-el).

Hvorfor indfører vi timetariffer?

De danske myndigheder har besluttet, at alle el-kunder i Danmark senest fra januar 2020 skulle have opsat fjernaflæste el-målere med mulighed for timeafregning. Ideen bag dette er, at vi med timeafregning bliver mere opmærksomme på vores forbrugsmønstre hen over døgnet. Det er et skridt på vejen hen mod den grønne omstilling.


Hvad betyder det for dig?

For at tilskynde dig og alle andre kunder til at sprede el-forbruget mere ud over døgnet, indfører Zeanet tidsdifferentierede tariffer pr 1. januar. Overordnet set, betyder de nye tariffer, at du skal flytte så meget af dit forbrug væk fra tidsrummet mellem kl. 17-20.


Bliver det dyrere?

Vi kan ikke sige, hvad ændringen vil betyde helt konkret for dig. Det afhænger nemlig af, hvor meget strøm, du bruger og hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

MEN vi anbefaler, at du så vidt muligt sætter vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine over EFTER kl. 20, så det er færdigt INDEN kl. 17. Det samme gælder, hvis du har en el-bil, der skal lades eller har en varmepumpe til opvarmning.


Kan du blive fri for timetarifferne?
Det er din el-leverandør, som afregner dit el-forbrug med dig. I Zeanet sender vi regningen for transport af din strøm til din el-leverandør, som så opkræver betaling fra dig sammen med regningen for dit el-forbrug. Den samlede regning indeholder - ud over prisen for selve strømforbruget (markeds-el) - skatter og afgifter til staten og Energinet. Det er op til det enkelte el-handelsselskab, hvordan de vælger at afregne forbrug og transport.


Elbil lades op web
Adresse
Zeanet A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse
Danmark

CVR-nummer: 26863899
Zeanet er det lokale elnetselskab i Slagelse Kommune. Det er os, der ejer og driver elnettet og sørger for, at strømmen kommer hjem til dig.
Zeanet - Dit elselskab
Copyright 2022 Zeanet A/S