mobile_menu
Gå til forsiden af zeanet.dk

Driftsinformation

Drift

Søg på zeanet.dk


Solceller

Her på siden kan du læse om vilkår for dig, der har solceller

Solceller og fjernaflæst måler

Din måler skal skiftes til en fjernaflæst

Vi er er i gang med at skifte alle målere til nye, fjernaflæste målere.

Udskiftningen foretages af Eltel Networks, der skifter målerne på vores vegne.


Når du har solceller, skal din elmåler altså skiftes, men det er en anderledes model end den almindelige elmåler. Det betyder, at vi skifter målere hos kunder med solceller på et senere tidspunkt end hos de kunder, der "blot" skal have en almindelig fjernaflæst elmåler. 


Vi kontakter dig, når vi er klar til at skifte din elmåler til solceller, så du behøver ikke gøre noget, før du får et brev fra os. Du skal ikke betale for den nye fjernaflæste måler. Du skal ikke gøre noget, før du hører fra os.


Hvis du har andre forbrugsarter end el, har du sikkert allerede fået brev om, at Eltel Networks kommer og skifter de øvrige målere.


Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til os:

Kontakt os

Energistyrelsen tager sig af det formelle

Energistyrelsen har overtaget alt det formelle omkring VE-anlæg

Energistyrelsen overtog pr. 1. januar 2018 alt det formelle omkring VE-anlæg fra energinet.dk


Hvad betyder det for dig?
For dig, der overvejer at installere solceller, betyder det blandt andet:
Inden du installerer et nyt solcelleanlæg, skal du søge om tilsagn til nettoafregning og evt. pristillæg, når det er muligt. Det skal du gøre hos Energistyrelsen.  


Læs mere om at installere solceller


Det er også hos Energistyrelsen, du skal ansøge om nettoafregning. 

Her finder du ansøgningsblanket (pdf)


Når du har solceller, har de mulighed for at ændre nettoafregningsgruppe.

Læs mere om at ændre nettoafregningsgruppe

Solcelleanlæg

Vejledning for installatører til installation af solceller


For at minimere den tid, der går, fra du har tilmeldt et nyt solcelleanlæg, til vi kan kan montere en 2-vejsmåler, anbefaler vi, at du benytter følgende fremgangsmåde:

  • El-installatøren tilmelder anlægget på eltilmelding.dk, som sendes til Zeanet på kontakt@zeanet.dk.
  • El-installatøren udfylder skemaet ”Stamdata for anlæg mindre end eller lig 6 kV” og sender det til Zeanet.
  • Zeanet opretter anlægget i Energinet.dks stamdataregister (selvbetjening).
  • El-installatøren færdigmelder anlægget til Zeanet.
  • Zeanet opsætter 2-vejsmåler.
  • Når anlægget er oprettet i stamdataregisteret, sender Energinet.dk et brev til anlægsejer med information om, hvordan ansøgning om nettoafregning foretages digitalt på Energinet.dks hjemmeside.
  • Anlægsejer logger på Energinet.dks selvbetjeningssystem ved hjælp af MitID.

Følger du ovenstående, undgår vi nemlig at skulle afvente kundens fremsendelse af ansøgningsskema til Energinet.dk. 


Såfremt kunden vælger nettoafregningsgruppe 6, skal den eksisterende måler byttes til en 2-vejsmåler.


Hvis kunden ikke ønsker at være nettoafregnet, skal der opsættes en PSO-måler til registrering af den totale produktion. Dette skyldes, at der skal betales energiafgift af denne, idet det indebærer, at der skal etableres en målertavle/målerskab, som endvidere skal opfylde reglerne i Fællesregulativet.


Har du brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte:

Zeanet A/S på: kontakt@zeanet.dk eller: 58 36 26 00.


Energinet.dk på deres hjemmeside eller på tlf: 70 10 22 44 - hverdage fra kl. 8-16 og fredag fra kl. 8-15.30 eller send en mail til: sol@energinet.dk

Solenergi-tag
zeanet-solenergi
Adresse
Zeanet A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse
Danmark

CVR-nummer: 26863899
Zeanet ejer og driver elnettet i store dele af Slagelse Kommune og sørger for, at strømmen kommer hjem til dig.
Zeanet - Dit elselskab
Copyright 2024 Zeanet A/S